Lid worden

Inleiding:

De vzw PMCZ werd opgericht om de economische en maatschappelijke belangen van de bedrijven op het bedrijventerrein Centrum Zuid te behartigen. Het succes van de vzw Centrum Zuid staat of valt dan ook met het enthousiasme van de bedrijven zelf.

Bent u nog geen lid? Vul dan snel onderstaande kandidatuurstelling in.

Ledenstructuur:

U hebt als bedrijf hierbij de optie om uitsluitend lid te worden van de ondernemingsclub OCHH of een combinatielidmaatschap af te sluiten voor de ondernemingsclub OCHH en de vzw Parkmanagement Centrum-Zuid. Alleen in het laatste geval kan u ook genieten van de voordelen inzake samenaankoop en de ondersteuning vanuit de parkmanager.

Lidmaatschapsbijdrage:

¦ € 125 + BTW

Lidmaatschap 2015 Ondernemingsclub OCHH

¦ € 250 + BTW

Lidmaatschap 2015 Ondernemingsclub OCHH en vzw Parkmanagement Centrum-Zuid

[vfb id=1]