Graag informeren wij u over de 12de pendelfondsoproep die deze week gelanceerd werd.

Het Pendelfonds subsidieert projecten die een duurzaam woon-werkverkeer bevorderen. Projecten die tot doel hebben om het aantal autoverplaatsingen op het vlak van woon-werkverkeer te verminderen. Bedrijven of andere private instellingen, maar ook lokale of provinciale overheden of andere publieke instellingen (in samenwerking met een private partner) kunnen de subsidie aanvragen. De subsidie bedraagt maximaal de helft van de kosten die aan de projectuitvoering verbonden zijn met een maximum van 200.000,00 euro. De projectduur is maximaal 4 jaar.

De 12de oproep legt de focus uitsluitend op de fiets en subsidieert daardoor een beperkt aantal maatregelen:

 1. Infrastructurele maatregelen
  1. Weginfrastructuur: doorsteken voor fietsers
  2. Niet-overdekte/overdekte fietsenstalling
  3. Oplaadpunten voor elektrische fietsen
 2. Aankoop en leasing van bedrijfsfietsen
 3. Fietsvergoedingen

 

Hoe dient u  een dossier in?

 1. Op ten laatste 10/8/2018 om 23u59 vraagt u een dossiernummer aan via https://www.pendelfonds.be/indienen-ingang.php
 2. Binnen twee weken na de aanvraag van een dossiernummer neemt Mobidesk Limburg contact op via e-mail met een aantal richtlijnen o.a. voor de potentieelberekening.
 3. Na ontvangst van die potentieelberekening kunt u aan de slag met een eerste ontwerp van het dossier. Dit ontwerp stuurt u ter controle ten laatste op 29/9/2018 om 23u59 per e-mail door naar Mobidesk Limburg. (LET OP! Eenmaal opgeladen op het Pendelfonds portaal kan er niets meer gewijzigd worden, dus het is belangrijk dat er nog niets opgeladen wordt zolang het dossier nog niet definitief is).
 4. Na eventuele aanpassingen moet het definitieve indieningsformulier ten laatste op 29/10/2018 om 23u59 opgeladen worden op het Pendelfonds portaal.

 

Voor meer informatie kunt u terecht op www.pendelfonds.be of via mobidesk@limburg.be of op tel. 011/23 83 40.

Met vriendelijke groeten,

Monica Silvestrini & Johny Vanhove

Dienst Mobiliteit en Routenetwerken
Provinciebestuur Limburg

Vragen over mobiliteit en het mobiliteitsbeleid? De dienst Mobiliteit zoekt een antwoord voor je. Surf naar www.limburg.be/mobiliteit of e-mail mobiliteit@limburg.be

Vragen over Mobidesk Limburg? Even een e-mail naar mobidesk@limburg.be en wij antwoorden zo snel mogelijk.

‘De bovenvermelde berichten/tekst en bijlagen verbinden de provincie Limburg op geen enkele wijze, tenzij anders werd overeengekomen bij een schriftelijke overeenkomst of tenzij zij later worden bevestigd bij een overeenkomstig de wettelijke voorschriften ondertekende brief. Evenmin kan de provincie Limburg aansprakelijk worden gesteld op grond van de inhoud van deze berichten/tekst en bijlagen.’