nac

Eind 2015 werd de oproep ‘Pilootprojecten Terug in Omloop’ gelanceerd. De Vlaamse overheid zocht naar ambitieuze projecten, die onderbenutte terreinen opnieuw in omloop willen brengen vanuit het perspectief van de circulaire economie. Het opzet is daarbij te komen tot een geïntegreerde stedelijke ontwikkeling. Uit acht kandidaturen, selecteerde de stuurgroep vijf Pilootprojecten Terug in Omloop. Eén daarvan is CTC3 in de gemeente Houthalen-Helchteren

De stopzetting van de steenkoolwinning in 1968 had een zware impact op de gemeente Houthalen-Helchteren door de afhankelijkheid ervan op sociaal, cultureel en economisch vlak. Er volgde een reconversie met de inrichting van een aantal industrieterreinen, waaronder Centrum-Zuid.

De bouw van de verbrandingsoven Bionerga en de inrichting van het REMO stort, zorgde voor een aantrek van bedrijven in de afvalsector. Dit had een negatieve impact op het imago van de gemeente. Stilaan kwam er meer aandacht voor de eigenheid van onze gemeente. Zo groeide de ambitie om de verwerking van afval om te buigen tot een positief en innovatief verhaal.

In 2006 koos het gemeentebestuur resoluut voor duurzame ontwikkeling en Cleantech. Zo ontstond het idee om het voormalige mijnterrein om te vormen tot een Clean Tech Campus, bestaande uit het Nieuw Administratief Centrum, een cleantech Woon- en Dienstenpark en een opleidingscentrum.

Deze visie dient verder doorvertaald te worden naar het bedrijventerrein Centrum-Zuid. Ondanks het grote aantal bedrijven en de belangrijke tewerkstelling, is de dynamiek eerder beperkt. Met de opstart van een Parkmanagement werd een aanzet gegeven voor een samenwerking tussen de bedrijven. Het optimaliseren van interacties tussen bedrijven via materialen en energie volgens het Cradle To Cradle principe vraagt echter een verdere (ruimtelijke) uitwerking. Ook een verder onderzoek naar mogelijke synergieën met het project Closing The Circle in de nabijgelegen Remostortplaats, vormt een opportuniteit.

Wordt vervolgd…